III moodul

I OSA KODUSED TÖÖD
1. Koduste tööde analüüs (20 min).

II OSA ANKEEDID – GOOGLE DOCS
2. Ankeedi/küsitluse, registreerimise lehe loomine Google Docsiga (juhend, 60 min)

III OSA AJAVEEBID

3. Mis on ajaveeb (esitlus, 15 min)
4. Kuidas kasutada ajaveebi lasteaias (ajurünnak, 15 min)
5. Bloggeri konto ja ajaveebi loomine, sissekannete tegemine, bloggeri disain (juhend, 40 min)
6. Näiteid ajaveebidest lasteaias:  keskkonnakasvatus, spordi ajaveeb, paikesepoimik.blogspot.com, mängi ja õpi

IV OSA KOKKUVÕTE
7. Kokkuvõte moodulist (10 min)
9. Kodune töö: luua üks küsitlus (10 min)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *