II moodul

I OSA KODUSED TÖÖD
1. Koduste tööde analüüs (20 min).

II OSA DOKUMENTIDE LOOMINE JA JAGAMINE
5. Kuidas jagatakse dokumente lasteaias? (arutelu, 10 min)
6. Erinevad võimalused dokumentide jagamiseks (esitlus, 15 min)

III OSA DOKUMENDID INTERNETIS – GOOGLE DOCS

7.   Dokumendi loomine ühistöös (tekstidokument, arvutustabel) ( juhend-loomine-haldus-2012 30 min)
8.   Dokumentide üleslaadimine Google Docsi (juhend1-üleslaadimine-2012, 15 min)
9.   Dokumentide allalaadimine (juhend2-allalaadimine-2012)
10. D
okumentide jagamine ühistööks (juhend-jagamine-2012)
11. Esitluse loomine (juhend, 20 min) (juhend-2012)

IV OSA GOOGLE GRUPID (kirjalist)
12. Tutvumine Google Gruppidega (10 min)
13. Kirjalisti loomine (juhend 30 min)

V OSA KOKKUVÕTE
14. Kokkuvõte moodulist (10 min)
15. Kodune töö: luua üks esitlus või dokument ja jagada koolitajaga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *