I moodul

I OSA KURSUSLASTEGA TUTVUMINE
1. Koolitajaga tutvumine, kodukord (5 min)
2. Kursuslastega tutvumine (10 min)

II OSA KASULIKUD VEEBILEHED LASTEAIAÕPETAJALE
3. Millised veebilehed on vajalikud? (arutelu, 10 min)
4. Näiteid erinevatest veebilehtedest (10 min)

Valik veebilehtedest SIIN


III OSA OTSIMINE INTERNETIST

5. Kuidas otsida Internetist (esitlus, 10 min)

IV osa GOOGLE VAHENDID JA NENDE KASUTAMISVÕIMALUSED
6. Ühe konto kaudu on võimalik olla kasutaja mitmes erinevas keskkonnas:
– G-mail, Picasa veebialbum, YouTube, Blogger, Google Site, Google Calendar, Google Groups
– ühistöödokumendid Google Drive (Google Docs)

V OSA E-KIRI
7. G-maili/Google konto loomine (juhend, 15 min) (juhend-2012)
8. Kuidas kirjutada e-kirja (esitlus, 10 min)
9. Kirja kirjutamine, seaded (juhend, 15 min)

VI OSA KOOLIELU PORTAAL
10. Haridusportaal Koolielu tutvustus (loeng, esitlus, video, 15 min)
11. Registreerumine ja profiili täitmine (iseseisev töö, tööleht, 10 min)
12. Tutvumine portaaliga (25 min)

VII osa KOKKUVÕTE

13. Kokkuvõte moodulist (10 min)
14. Kodune töö: uurida Koolielu portaali õppematerjale  ja valida lemmikuid (10 min)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *