IV moodul

I OSA KODUSED TÖÖD
1. Koduste tööde analüüs (20 min).

II OSA  AJAVEEBID

2. Ajaveebi postituste muutmine, pildi lisamine (juhend 20 min)
3. Ajaveebi vistutamine (juhend, 20 min)
4. Ajaveebi seaded ja vidinad (juhend, 20 min)

III OSA PROJEKTID

5. Projektitöö planeerimine (esitlus, 15 min)
6. Projektitöö lasteaias (arutelu, 10 min)
7. Portaal Aita avastada kevadet – http://www.springalive.net/et-ee (10 min)
8. Portaal Tere Kevad http://tere.kevad.edu.ee/ tutvustus (10 min)
9. Portaal e-Twinning http://www.etwinning.net/et/pub/index.htm (esitlus, 20 min)


IV OSA  E-TWINNING

6. Näiteid projektidest (esitlus, 15 min)
7. Projekti planeerimine (tööleht, 15 min)
8. Registreerumine portaali (juhend, 20 min).
9. Tutvumine portaaliga, partneriotsing (juhend, 30 min).

V OSA KOKKUVÕTE
10. Kokkuvõte moodulist (10 min)
11. Tagasisideankeedi täitmine