III moodul

I osa KODUSED TÖÖD
1. Koduste tööde analüüs  (20 min)

II osa ESITLUSED
2. Esitluse koostamise metoodika (loeng, 15 min)
3. Esitluse loomine Open Office Impress`iga  (ImpressEngtööleht, 70 min)

III osa JOONISTUSPROGRAMMID LASTELE
4. Drawing for Children (tööleht, juhend, installeerimisjuhend, 15 min)
5. Tuxpaint (tööleht, juhend, installeerimisjuhend, 15 min)
6. ArtRage (tööleht, juhend, installeerimisjuhend, 15 min)
7. Üks veebipõhine joonistusprogramm
www.thinkdraw.com (juhend)
www.billybear4kids.com/Learn2Draw/PaintProgram/drawing.htm
www.kerpoof.com/#/activity/draw
www.tivi.de/fernsehen/loewenzahn/popup_html/15039/index.html
www.wiiplayable.com/playgame.php?gameid=230

8. Joonistusprogrammide võrdlus (10 min)

IV osa KOKKUVÕTE
9. Kokkuvõte moodulist (10 min)
10. Kodune töö:

  • luua üks esitlus, kasutades pilte (10 min)