IV moodul

I osa KODUSED TÖÖD
1. Koduste tööde analüüs (20 min)

II osa VIDEOD ÕPPETÖÖS
2. Lastekas (5 min)
3. Solnet (5 min)
4. Youtube (10 min)
Näide: Lapsed ja animafilmid
Viide kogumikule: http://www.getwapps.com/videonurk
5. Töölehe loomine video järgi (rühmatöö, 30 min)
Näide: Juss ja kellad

III osa FOTOESITLUS
5. Photo Story – fotoseeria koostamine (juhend, 60 min)
Näited: Jõulusoovid (Photostory+Youtube)

Pildid fototöötluseks

IV osa KÕNELEVAD PILDID
6. Fotobabble (juhend, 30 min)
Näide:  Elevant, Jutupliiatsi konkursi tööd

V osa PUZZLED

7. FlashGearPuzzle
8. JigsawPlanet Näide: (Kristi), (Eve)
9. Каля-Маля
* http://pusleraamat.weebly.com – Puslede koostamise programmid koos juhenditega

VI osa KOKKUVÕTE
11. Kokkuvõte moodulist (10 min)
12. Tagasisideankeedi täitmine (tagasisideankeet, 10 min)